Kompa 1.38r novosti

U verziji 1.38r (od 17.09.2020.) smo dodali:

Aplikacija

Poboljšana procedura za automatski update.

Klijenti

Klik na cenovni rang prikazuje celokupan cenovnik

Poboljšan pregled asortimana

Iz asortimana je moguće napraviti dokument koji sadrži sve obeležene artikle

Na slici napomene je moguće crtanje

(Pažnja: izmenjena slika biće smanjena na rezoluciju ekrana ako je rezolucija slike veća od rezolucije ekrana i tako će biti sačuvana)

Zalihe

Dugi klik na polje u detaljnom pregledu artikala otvara polje sa tekstom odakle je moguće kopiranje teksta

Klik na cenu prikazuje dodatne cene (ako artikal postoji u više cenovnika)

Narudžbine

U stavkama se prikazuje info panel za artikle

Nasilno prekinut dokument je moguće nastaviti nakon ponovnog pokretanja aplikacije


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *