Kompa 1.38 novosti

Aplikacija

Omogućeno je podešavanje sortiranja za klijente i dokumente.

Klijenti

Uvedena je kategorija “Cenovni rang”. Svakom kupcu moguće je dodeliti cenovni rang i povezati ga sa posebnim cenovnikom.

Hijerarhija prilikom izbora prodajnih uslova sada izgleda ovako:

  • Ugovoreni cenovnik (traženje cena i rabata)
  • Cenovnik prema cenovnom rangu (traženje cena, uzima se osnovni rabat)
  • Osnovni cenovnik (traženje cena, uzima se osnovni rabat)

Zalihe

Za svaki artikal je moguće videti osnovnu cenu, a u zagradi se prikazuje i broj cena u posebnim cenovnicima (prema cenovnom rangu)

Narudžbine

Prilikom izrade narudžbine prikazuje se osnovni rabat sa kupca.

Moguće je pauzirati dokument za sinrhonizaciju i na taj način odložiti slanje dokumenta sinhronizacijom.

Ankete

Ubačen je novi tip ankete “Plan”. Ovakva anketa pojavljuje se u okviru svih stavki plana.

Dodati su novi tipovi odgovora za prikupljanje geografskih pozicija i slika.