Kompa 1.37n novosti

Aplikacija

Klik na promet prikazuje današnje dokumente

Kupci

Pregled kupaca na mapi. Ako se ispravno upisuju koordinate kupaca, moguće je pregledati sve kupce na mapi.

Info panel za kupce. Info panel prikazuje proizvoljni podatak iz šifarnika kupaca koji se smatra značajnim za brzi pregled. To može biti status, tip kupca, vrednost otvorenih stavki i td.

Na pregledu informacija o kupcu dodate su ikone za brze akcije:

  • Novi dokument
  • Nova napomena
  • Zapis geografske lokacije

Zalihe

Info panel za artikle. Za svaki artikal moguće je prikazati neki podatak iz šifarnika artikala koji se smatra korisnim na ovom pregledu. U praksi to bude opis, maksimalni rabat, lokacija u skladištu (za primenu u WMS) i td.

Planovi

Moguće je prikazati poruke iz centrale na ulasku u planove.

U stavkama plana se ispod naziva kupca sada prikazuje i adresa i mesto (i info panel)

Detaljan pregled plana je vidljiv na kalendaru.

Plan je moguće prikazati na mapi.

Započeta poseta se obeležava posebnom bojom i vidi se trajanje posete.

Narudžbine

Na poljima po želji je omogućen slobodan unos.

Info panel za narudžbine. Za svaki dokument moguće je prikazati proizvoljan podatak sa dokumenta na listi dokumenata. Koristi se za prikaz vrednosti bez PDV, RUC, broja stavki, težine i td.

Kod uređivanja stavke dokumenta na dnu se prikazuje kartica prometa (za izabranog kupca za izabrani artikal).

Na dodavanju stavki moguće je količinu upisati direktno u listu artikala.

Kontrolna tabla

Ubačen stubasti grafik

Kontrolna tabla

dashboard

Od verzije 1.36 terenskim prodavcima je na raspolaganju pregledna kontrolna tabla na kojoj lako mogu videti podatke o svom učinku za izabrani period.

Elemente kontrolne table je moguće dodavati i menjati i mogu biti jedan od tri tipa:

  • Bedž
  • Pita grafik
  • Linijski grafik

 

 

Kompa statsOsim kontrolne table, na glavnom ekranu je prikazan siže dnevnog učinka komercijaliste: ostvareni promet i broj ostvarenih u odnosu na broj planiranih poseta