Kompa 1.38 novosti

Aplikacija

Omogućeno je podešavanje sortiranja za klijente i dokumente.

Omogućen je izbor prikaza blokiranih artikala.

Klijenti

Uvedena je kategorija “Cenovni rang”. Svakom kupcu moguće je dodeliti cenovni rang i povezati ga sa posebnim cenovnikom.

Hijerarhija prilikom izbora prodajnih uslova sada izgleda ovako:

 • Ugovoreni cenovnik (traženje cena i rabata)
 • Cenovnik prema cenovnom rangu (traženje cena, uzima se osnovni rabat)
 • Osnovni cenovnik (traženje cena, uzima se osnovni rabat)

Prilikom upisa napomene moguće je :

 • slikati 10 slika
 • izabrati tip napomene
 • izabrati kontakt osobu sa kojom je izvršena interakcija

Zalihe

Za svaki artikal je moguće videti osnovnu cenu, a u zagradi se prikazuje i broj cena u posebnim cenovnicima (prema cenovnom rangu)

Narudžbine

Prilikom izrade narudžbine prikazuje se osnovni rabat sa kupca.

Moguće je pauzirati dokument za sinrhonizaciju i na taj način odložiti slanje dokumenta sinhronizacijom.

Uvedeni su indikatori minimalne i maksimalne vrednosti dokumenta.

Ankete

Ubačen je novi tip ankete “Plan”. Ovakva anketa pojavljuje se u okviru svih stavki plana.

Dodati su novi tipovi odgovora za prikupljanje geografskih pozicija i slika.

Planovi

Uvedeni su indikatori minimalnog i maksimalnog trajanja posete.

Kompa 1.37 novosti

U verziji 1.37 dostupnoj od 30.3.2018. smo neke stvari opeglali, nešto ubrzali, nešto ulepšali. U nastavku kratak pregled novosti.

Klijenti

 • Više komercijalista za jednog klijenta
 • Statusi za kontakte
 • Unos i izmena kontakt osoba
 • Interval obilazaka
 • Pregled poslednje posete

Zalihe

 • Filter koji omogućava pregled samo onih artikala koji imaju zalihu

Narudžbine

 • Kopiranje stavki sa drugih narudžbina
 • Dugi klik prilikom izbora artikala odmah otvara celu masku za unos stavke

Planovi

 • Novi izgled stavke plana (obuhvaćeni svi događaji za izabranog klijenta)
 • Olakšano ubacivanje kupaca u plan (moguć izbor više klijenata i pregled broja dana od poslednje posete)
 • Napomena za plan (polje namenjeno za komentar)