Tehnički preduslovi

  • Kompa je aplikacija koja se instalira na računare, tablete i telefone sa Android operativnim sistemom (verzija 5.0 i novije)
  • Korisnici Kompe na svojim uređajima moraju imati pristup internetu da bi se vršila sinhronizacija
  • Vođama prodajnih timova na raspolaganju je kontrolna tabla do koje se dolazi putem bilo kog internet pregledača (browser-a)
  • Ako se Kompa sinhronizuje sa Vašim ERP-om, potrebna Vam je fiksna IP adresa i neprekidni pristup internetu (na računaru koji je server baze podataka)