Specifikacija mogućnosti

MODUL

OPCIJE

Kupci

 • Pregled kupaca i mesta isporuke
 • Pregled finansijskog stanja i otvorenih stavki
 • Dnevnik interakcija sa kupcem sa slikama
 • Zapis tačne lokacije uz pomoć GPS
 • Popunjavanje upitnika/anketa
 • Pregled kontakt osoba
 • Pregled ugovorenih cenovnika
 • Otvaranje potencijalnih kupaca

Artikli

 • Pregled artikala i stanja zalihe
 • Slike artikala
 • Setovi proizvoda
 • Promovisanje/blokiranje artikala
 • Grupisanje artikala po statusima
 • Traženje po barkodu

Ponude

 • Grupisanje i pregled po statusu
 • Upis ponude uz pomoć barkod čitača
 • Upis serijskih brojeva (rok trajanja, veličina, boja...)
 • Upis različitih rokova isporuke za artikle
 • Učitavanje cenovne politike prema kupcu
 • Export u PDF (slanje na e-mail/štampa)
 • Provera/overa dokumenta (za isporuku)
 • Kopiranje poslednje ponude kupca

Planovi obilazaka

 • Formiranje planova obilazaka
 • Kalendar obaveza
 • Evidencija poseta (početak, kraj, zapisnik, slika)
 • Zapisnik o poseti (tekst, slika)

Ankete

 • Proizvoljno formiranje upitnika i pitanja
 • Popunjavanje upitnika na prodajnom mestu (o konkurenciji, stanju prodajnog mesta i td.)

Obaveštenja

 • Slanje obaveštenja terenskim prodavcima

Izveštaji

 • Tabelarni izveštaji bitni korisniku (otvorene stavke, naplata, učinak i td.)

Blagajna

 • Evidencija primljene i izdate gotovine, čekova i ostalih načina plaćanja

Kontrolna tabla

 • Učinak komercijaliste prikazan raznim grafikonima

Integracija sa ERP

 • Sistem je moguće povezati direktno sa Vašim poslovnim softverom i osigurati dostupnost najsvežijih podataka terenskim komercijalistima

Kontrolna tabla

Pratite kretanje i učinak vaših terenskih prodavaca kroz kontrolnu tablu dostupnu na bilo kom uređaju koji ima web pregledač

 • Brzi pregled prodaje kroz grafikone
 • Sumarni i detaljni pregledi učinka po komercijalistima
 • Geografska lokacija terenskih prodavaca
 • Izveštaji prilagođeni vašim zahtevima