Šta dobijam uvođenjem Kompa sistema za terensku prodaju?

 

Činjenice su da Kompa sigurno donosi sledeće koristi:

 • Jasna prodajna procedura
  Svi članovi prodajnog tima rade na isti način i poštuju jednu proceduru i izmene ili dopune prodajnih timova su lake. Novi članovi imaju jasan uvid u ono što je prethodno rađeno i jasno im je šta treba da rade.
  Prateći prodajnu proceduru svi članovi tima deluju uigrano i profesionalno – i doprinose boljoj slici preduzeća kod kupca.

 

 • Efikasno upravljanje prodajnim timom
  Vođi tima su dostupne jasne i tačne informacije o tome gde se kreće prodajni tim i šta radi u svakom trenutku. Dnevni izveštaj jasno prikazuje plan obilazaka i izvršenje plana (vremena i trajanja poseta, fotografije iz objekata, popunjene upitnike, vrednost prodaje)

 

 • Tačna komunikacija
  Nema gluvih telefona. Ono što terenski prodavac uradi 400 km udaljen od matične kancelarije dolazi u ERP tačno onako kako ga je on zapisao. To dalje čini osnovu za tačne isporuke koje će na kraju učiniti kupca zadovoljnim.

 

 • Motivisani rad na terenu
  Korisnik aplikacije lako unosi podatke i uvek su mu lako dostupni. Na ovaj način terenski prodavac nije demotivisan da nešto zapiše, slika, uradi jer takve akcije ne traže dodatni napor, već, čak suprotno, dodatno je motivisan da nahrani podacima aplikaciju jer su mu kasnije ti podaci korisni.
  Korisnik u svakom trenutku vidi sopstveni učinak na kontrolnoj tabli i motivisan je da nadmaši samog sebe (ili ostale članove tima).

 

 • Personalizovan odnos sa kupcem
  Odnos između prodavca i kupca je, pre svega, međuljudski odnos i buduća saradnja i lojalnost kupca u velikoj meri zavisi od tog odnosa.
  Prodavac je tokom komunikacije sa kupcem upoznat sa svim njegovim pojedinostima i ranijim dogovorima, što čini da kupac oseća da mu je poklonjena dužna pažnja, pa je samim tim i opušteniji tokom prodajnog procesa.

Uvođenje strukture u prodajni proces će se sigurno isplatiti na mnogo više nivoa od pukog povećanja prodaje.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *