Kako se uvodi Kompa?

Preduzeće je veoma aktivna sredina i sve promene i prilagođavanja se dešavaju „u trku“. U takvoj sredini malo ko može da priušti sebi vreme da traži i procenjuje inovacije koje će poboljšati preduzeće. Često se samo „gase požari“, pa preduzeće uvodi inovacije koje mu ne odgovaraju na duge staze, ali su uvedene da bi se neka trenutna potreba zadovoljila.

Mi u Kompi shvatamo vrednost vremena i cenu greške u izboru i zato se trudimo da osobama koje odlučuju o inovacijama olakšamo izbor.

Sam proces uvođenja izgleda ovako:

Kod Vas ili nas ili preko Skype-a se održi prezentacija Kompe sa demo podacima i tokom prezentacije prepoznate Vaše probleme i način na koji Kompa može da ih reši. Osoba koja vodi prezentaciju zapiše sva vaša pitanja/probleme/želje.

Nakon prezentacije ova osoba napravi „Fit & Gap“ analizu. Ukratko, vidi gde Vam Kompa odgovara „šraf na šraf“ (Fit) a gde nešto mora da se podešava/prepravlja (Gap). Pošalje Vam se ponuda u kojoj je iskazano šta je „Fit“ i šta je „Gap“ i koliko šta košta i koliko vremena traje.

Ako Vam je Kompa i dalje interesantan sistem, postavi se test verzija sa Vašim podacima koja Vam je dostupna za besplatno korišćenje 30 dana. Tokom ovog perioda (najčešće u prvih 7 dana) se desi 99% svih situacija koje se dešavaju u terenskoj prodaji i odmah se pokaže kako Kompa radi. Ako bude nekih nepravilnosti, one se do kraja probnog perioda isprave.

Na kraju probnog perioda počinje aktivno korišćenje. Prelaz ne postoji, samo počinje da Vam se izdaje mesečni račun za korišćenje sistema.

Ukoliko niste zadovoljni Kompom posle 30 dana, pozdravimo se i rastanemo bez ikakvih obaveza jedni prema drugima (osim obaveze čuvanja poverljivih podataka, naravno).

Šta dobijam uvođenjem Kompa sistema za terensku prodaju?

 

Činjenice su da Kompa sigurno donosi sledeće koristi:

 • Jasna prodajna procedura
  Svi članovi prodajnog tima rade na isti način i poštuju jednu proceduru i izmene ili dopune prodajnih timova su lake. Novi članovi imaju jasan uvid u ono što je prethodno rađeno i jasno im je šta treba da rade.
  Prateći prodajnu proceduru svi članovi tima deluju uigrano i profesionalno – i doprinose boljoj slici preduzeća kod kupca.

 

 • Efikasno upravljanje prodajnim timom
  Vođi tima su dostupne jasne i tačne informacije o tome gde se kreće prodajni tim i šta radi u svakom trenutku. Dnevni izveštaj jasno prikazuje plan obilazaka i izvršenje plana (vremena i trajanja poseta, fotografije iz objekata, popunjene upitnike, vrednost prodaje)

 

 • Tačna komunikacija
  Nema gluvih telefona. Ono što terenski prodavac uradi 400 km udaljen od matične kancelarije dolazi u ERP tačno onako kako ga je on zapisao. To dalje čini osnovu za tačne isporuke koje će na kraju učiniti kupca zadovoljnim.

 

 • Motivisani rad na terenu
  Korisnik aplikacije lako unosi podatke i uvek su mu lako dostupni. Na ovaj način terenski prodavac nije demotivisan da nešto zapiše, slika, uradi jer takve akcije ne traže dodatni napor, već, čak suprotno, dodatno je motivisan da nahrani podacima aplikaciju jer su mu kasnije ti podaci korisni.
  Korisnik u svakom trenutku vidi sopstveni učinak na kontrolnoj tabli i motivisan je da nadmaši samog sebe (ili ostale članove tima).

 

 • Personalizovan odnos sa kupcem
  Odnos između prodavca i kupca je, pre svega, međuljudski odnos i buduća saradnja i lojalnost kupca u velikoj meri zavisi od tog odnosa.
  Prodavac je tokom komunikacije sa kupcem upoznat sa svim njegovim pojedinostima i ranijim dogovorima, što čini da kupac oseća da mu je poklonjena dužna pažnja, pa je samim tim i opušteniji tokom prodajnog procesa.

Uvođenje strukture u prodajni proces će se sigurno isplatiti na mnogo više nivoa od pukog povećanja prodaje.

Šta je Kompa?

Kompa je aplikacija za Android telefone ili tablete koju koristi terenski prodavac. Terenski prodavac u aplikaciju unosi porudžbine sa terena, popunjava razne upitnike, slika prodajne objekte, otvara potencijalne kupce i izvršava razne zadatke koje mu zadaje vođa terenske prodaje.

Osim Android aplikacije, Kompa je i kontrolna tabla koju koristi vođa prodajnog tima za pregled aktivnosti terenskih komercijalista (ko je gde, šta radi, koliko i čega prodaje i td.) i komunikaciju sa članovima tima (šalje obaveštenja, zadatke, formira upitnike, planove obilazaka i slično).