Kompa 1.38l novosti

U verziji 1.38l (od 27.05.2020.) smo dodali:

Aplikacija

Aplikacija automatski preuzima i instalira novu verziju ako je dostupna.

U podešavanjima je moguće podesiti da li se obeležavaju novopristigli zapisi nakon sinhronizacije.

Klijenti

Ručno fino podešavanje pronađene lokacije za klijenta. Nakon što aplikacija pronađe lokaciju uređaja, nudi se mogućnost pomeranja mape i finog podešavanja tačne lokacije.

Kod unosa napomene moguće je izabrati slike iz galerije uređaja (prikazuju se samo slike slikane na datum napomene).

Kod slikanja slike moguće je “okinuti” dugmićima za pojačavanje/smanjivanje tona.

Moguće je sa pregleda klijenta zakazati posetu na određeni datum. Ako na taj dan postoji plan, klijent se dodaje na kraj plana.

Zalihe

Pretraga po više ključnih reči (odvojenih “;”) po AND i OR uslovu (zavisi od podešavanja, pretpostavljeno je “AND”). Ako se traži “tablet;asus” pojaviće se samo artikli koji imaju obe reči u bilo kom polju.

Narudžbine

Na unosu dokumenta za stavke se prikazuju količine u jediničnoj i zbirnoj jedinici mere.

Moguće je uneti popust za sve stavke dokumenta (obavezno nakon unosa svih stavki) klikom na “Rabat”.

Planovi

Kod dodavanja kupaca na plan, klik na kalendar otvara dnevnik poseta.

Moguće je kupce ubaciti u plan sa pregleda na mapi.

Moguće je promeniti samo datum plana. Ako se kao novi datum izabere datum na kojem već postoji plan, tada ova dva plana zamene datume.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *