Kontrolna tabla

dashboard

Od verzije 1.36 terenskim prodavcima je na raspolaganju pregledna kontrolna tabla na kojoj lako mogu videti podatke o svom učinku za izabrani period.

Elemente kontrolne table je moguće dodavati i menjati i mogu biti jedan od tri tipa:

  • Bedž
  • Pita grafik
  • Linijski grafik

 

 

Kompa statsOsim kontrolne table, na glavnom ekranu je prikazan siže dnevnog učinka komercijaliste: ostvareni promet i broj ostvarenih u odnosu na broj planiranih poseta


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *