Kompa: najbolji saveznik u terenskoj prodaji.

 • Kako se uvodi Kompa?

  Vi nemate vremena da tražite novi softver i gledate prezentacije i odlučujete o inovacijama. Da li stvarno nemate vremena za inovacije?

 • Besplatno za StartUp-e

  Počinjete svoj posao, ali problemi Vas sapliću na svakom koraku. Bilo bi lepo kada bi neko verovao u Vas i pomogao Vam, zar ne?

 • Kontrolna tabla

  Od verzije 1.36 korisnicima je dostupna kontrolna tabla za vizuelno jasan i brz pregled podataka.

 • Šta dobijam uvođenjem Kompa sistema za terensku prodaju?

  Povećanje prodaje 37%! Ovo je ono što svako voli da čuje: jasan i konkretan podatak. Ali, da li nabavka nekog alata sama po sebi garantuje poboljšan rezultat?  Pročitajte ceo članak da saznate koje prednosti Kompa stvarno donosi.

 • Šta je Kompa?

  Kompa se sastoji od Android aplikacije (koju koriste terenski prodavci) i web kontrolne table (koju koriste vođe prodajnih timova ).

Got any book recommendations?